torsdag 7. november 2013

Overgang til Ungdomsfotball

Nedenfor (klikk på "Les mer") er et utdrag av presentasjonen fra foreldremøtet. Presentasjonen gir en oversikt over: Modell for drift, differensiert tilbud, trener og treningstider, foreldre-engasjement og plan.

Trener Chris Rønningstad (24) gjorde et godt inntrykk og en tillitsvekkende presentasjon av seg selv under møtet, og han er interessert i at guttene skal oppleve et godt spillemiljø og få mye trening med ball.

Husk at selv om det nå går over til klubbstyrt drift med egen trener, så er det viktig med fortsatt deltakelse og engasjement fra de voksne; både som motivasjon for guttene og for at klubben skal kunne drive på en kostnadseffektiv måte.


Det ble også fortalt at det er viktig å stille opp som tilskuere og støtte fra sidelinjen under trening og kamper. Gi ros til alle slik at guttene opplever samhold og at de blir sett. Anerkjennelse av egen innsats og fremgang er fortsatt viktige motivasjonsfaktorer for varig spilleglede. 

G01 ønsker å tiltrekke seg flere spillere slik at man sette opp differensierte grupper etter interesse, innsats og ønsket treningsmengde. Det er derfor ønske om å rekrutere nye spillere til laget slik at man kan danne både Sats- og Bredde-lag  Her kan alle gjøre en innsats ved å reklamere for klubben og oppfordre andre fotballinteresserte på samme alderstrinn til å melde seg på laget. 

Alle oppfordres til å lese igjennom presentasjonen nedenfor.  Foreldre, tenk litt gjennom hvordan dere kan bidra. Send en epost til bskg2001@gmail.com og gi beskjed om hvordan dere ønsker å bidra. Det kan være roller innen:
  • Lagledelse
  • Økonomi/lagskasse
  • Cup/event
  • Informasjon (web, blogg, bilder)
  • Sosialt
  • Eller noe annet som dere ser kan være nyttig eller trivsel-fremmende.