søndag 24. januar 2016

G2001.2: Uke 4, ikke trening mandag

Det blir ikke trening på mandagene mens Massimo er borte.

Treningene på onsdager og lørdager gjennomføres til vanlig tid av fedre fra G2002.

Takk til dere!

lørdag 2. januar 2016

G2001.2: Oppstart trening 2016

Hei og Godt Nytt År!

Treningen starter opp igjen første uke.
Onsdag 6. jan. kl. 16.30-18.00

Faste tider fremover:
Mandag kl. 16.30-18.00
Onsdag kl. 16.30-18.00
Lørdag kl. 10.00-11.30 (merk ny tid)

Husk å gi beskjed til Massimo på SMS 458 33 402 (merk med navn på spiller) hvis du ikke kan komme på trening.

Hilsen
Massimo og Dag Kr. m/lagledelsen
G2001.2