lørdag 2. januar 2016

G2001.2: Oppstart trening 2016

Hei og Godt Nytt År!

Treningen starter opp igjen første uke.
Onsdag 6. jan. kl. 16.30-18.00

Faste tider fremover:
Mandag kl. 16.30-18.00
Onsdag kl. 16.30-18.00
Lørdag kl. 10.00-11.30 (merk ny tid)

Husk å gi beskjed til Massimo på SMS 458 33 402 (merk med navn på spiller) hvis du ikke kan komme på trening.

Hilsen
Massimo og Dag Kr. m/lagledelsen
G2001.2