onsdag 13. april 2016

G01/02: HUSK Foreldremøte torsdag 14. april kl. 18.30, klubbhuset

Det er viktig at flest mulig kommer slik at vi får tatt stilling til planene for laget.
  • Info om laget, treninger, avgifter, dugnad m.m.
  • Litt om hva Massimo ønsker å gjøre med laget. Tanker om drift av laget, våre mål, cup/tur.
  • Lagskasse
  • Egne drakter (bekostes av spillerne)
  • Deres innspill og ideer 
Mvh.
Dag Kr.
Lagleder