torsdag 12. mai 2016

Elite: Egen blogg for Elite

Det er nå opprettet egen blogg for Elite-laget slik at det blir lettere å følge med på hva som gjelder for hvert av lagene. Dere finner en link til den nye bloggen under fanebladet "G2001 Elite".

Eller dere kan klikke på denne linken:
http://g01bsk-elite.blogspot.no/