fredag 10. juni 2016

Takk til vikarer og supportere

Takk til Trygg-Arild og Ole som tok på seg oppgaven med lagstyringen i Massimo sitt fravær under seriekampen mot Vollen i går. Takk også til fotograf Elin som sørger for minner i form av bilder og et lite referat som dukker opp på klubbsiden etter hvert.

En liten tilleggshilsen til Trygg-Arild som husket på bananer til guttene når ikke King Louis/Massimo var tilstede.

Trenerassistenten presenterer slagplanen for 2. omgang
Og så en takk til alle dere som stiller opp som supportere på kampene. Hyggelig for guttene og lagledelsen å se at foreldrene interesserer seg.


Hilsen
Dag Kr.
Lagleder