tirsdag 14. mai 2013

Endelig egen blogg for Gutter 2001 Evje

Hei

Omsider har vi fått i stand vår egen blogg med informasjon for og om våre egne spillere.

Bloggen vil være under utvikling en stund fremover. Oppsettet er ikke helt klart og det mangler fortsatt en del informasjon, og ikke minst bilder.

Kom gjerne med forslag til utforming og informasjonsbehov så skal jeg se hva jeg får til etter hvert.

Hilsen
Dag Kr.