onsdag 21. august 2013

Mulighet for å trene med G00 (SATS) = G00 hospitanter

Det er også i høst mulighet for å være med (dvs. hospitere) på G00 treningene.

Hvis dere er interessert så følg med på bloggen til G00:

Der vil det stå hvilke treninger hospitanter (dvs. dere :-)) kan være med på.

Noen ganger trener de på liten bane og da er det rett og slett ikke plass til ekstra spillere.

Hvis det viser seg å bli for mange hospitanter, kan det bli behov for å sette opp en rullering.

Men det har ikke vært noe tema ennå - så det er bare å møte opp :-)