onsdag 21. august 2013

Organisering av kamper

Som Marte skrev i mail, trenger vi noen som kan omorganisere kampene slik at vi ikke har to kamper på samme tidspunkt. Dette er viktig både for at guttene våre skal få mer kamperfaring, og at motstanderne ikke mister kamper.

Se "Terminliste og kamper" for oversikt over kampene og lagene.

Håper noen kan ta på seg jobben med å kontakte de andre lagene og avtale nytt tidspunkt, finne ledig bane, etc.

Si i fra til Marte eller Unni dersom dere kan hjelpe til med dette.
Marte: marte.myhrum@medisin.uio.no
Unni: unnmart@gmail.com