onsdag 18. mars 2015

Sats 1 og 2: Torsdag 19.03 kl. 18.00. Trening på Storøya.

Pga. kamp på Kadettangen er treningen i torsdag flyttet til Storøya (Fornebu).

Adresse: Forneburingen 300, 1360 Fornebu
Link: http://www.fotball.no/fotballdata/Anlegg/Hjem/?fiksId=13902

Buss 707 fra Sandvika og 731 fra Rykkin går direkte til Fornebu. Det er et stykke å gå fra IT-Fornebu, så beregn 15 min. gangtid. Evt. kan man ta buss 24 og 31 videre utover.

Vennlig hilsen
Dag Kr.